Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Otec biskup František Václav Lobkowicz požádal papeže Františka o jmenování světícího biskupa pro naši diecézi. Zároveň prosí všechny věřící diecéze, aby se modlili za dobrou volbu.  

Prosíme rodiče všech dětí, které letos přistoupí ke svatému přijímání v  obou kostelích, aby děti nechaly vyfotit na fotku 10x15 cm a fotky odevzdaly do dvou týdnů v  náboženství kněžím.

26.3. 15:00

Čtvrtá křížová cesta v kostele sv. Mikuláše. Všichni farníci z Kravař jsou dnes zváni do Koutů. Po křížové cestě bude postní katecheze. Ve všední dny jsou křížové cesty vždy ve středu přede mší svatou.

29.3. 19:00
Společenství nad Božím slovem v  klášteře.

31.3.-2.4.
Týden před Květnou nedělí, se v Jeseníku uskuteční již tradiční Diecézní setkání mládeže s o. biskupem, tzv. BISCUP. Plakát zde a inforamce zde.

1.4.

V sobotu bude první sobota v měsíci. Mše svatá ve farním kostele bude obětována za úmysly u obrazu Panny Marie rozvazující uzly.

1.4. 9:00
Centrum pro rodinu a sociální péči v Opavě zve manželské páry na seminář "Jak přežít pubertu svých dětí". Více zde.

2.4.
Letošní výroční sbírka, která bude určena na novou fasády budovy farního úřadu.
Kdo bude chtít získat potvrzení ke slevě na dani, ať do obálky k  částce napíše jméno, bydliště a datum narození. Vše je dobrovolné.

4.4. 17:00
Přednáška Kateřiny Lachamanové Th.D. na téma "Překážky v usmíření" v kostele sv. Stanislava v Bolaticích. Více zde.

6.4. 17:00
Setkání rodičů dětí, které přistoupí ke svatému přijímání ve farním kostele.

8.-11. 8.
Pobyt v Litovelském Pomoraví pro mladší děti ( první stupeň ZŠ)  Na programu budou výšlapy, jízda na raftech, cyklovýlet. Cena 1000 Kč. Zájemci si mohou vyzvednou přihlášku v  zákristii

15.-20.8.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci s mottem "Nebojte se!". Přihlášení do 31. 5. Informace zde. V rámci CSM rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. 8.

27.9.-1.10.
Farní pouť do zahraničí. Pojedeme do Assisi, Padovy, Verony, Ferrary a Pomposy. Cena 5600 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky