Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Kdo by měl zájem, může do kasičky u bočního vchodu přispět na novou zpovědnici.

Bylo by dobré rozšířit okruh těch, kteří při mších svatých čtou Boží slovo. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v  zákristii.

V roce 2017 bude v  naší farnosti možnost přistoupit ke svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby si v  zákristii vyzvedli přihlášku. Rovněž mohou přistoupit také dospělí či senioři, kteří v  dospívání tuto svátost nestihli přijmout. Přihlášku je potřeba odevzdat do 30. října.

19.10. 19:00
Ve středu se konají další Hovory o víře na faře. Všichni jste zváni.

20.10. 15:30
Náboženství na faře pro ty, kteří chodí na jiné školy a nechodí v  Kravařích.

20.10. 18:45
Zkouška chrámového sboru v  Kravařích na vánoční bohoslužby na kůru.

20.10. 19:00
Stejně jako vloni bychom rádi uskutečnili o Vánocích koncert Rybovy České mše vánoční. Jsou zváni všichni, kteří si chtějí zazpívat z  Kravař, Koutů i Dvořiska. Zapojit se může opravdu každý.

21.10.
V pátek bude ve farním kostele mše svatá ráno v 7 hodin. Večerní nebude.

21.10. 18:00
Otec Daniel bude mít přednášku v  městské knihovně na téma JAK FUNGUJE VATIKÁN.

22.10.
14:00 - Z
veme srdečně všechny farníky na slavnostní SVATOHUBERTSKOU MŠI za myslivce.
17:00 - mše svatá za padesátníky.

23.10.
Příští týden budeme slavit misijní neděli. Sbírka bude odeslána na potřeby misií. V  Koutech budou děti z  misijního klubka prodávat své výrobky.

V rámci Roku milosrdenství (8.12.2015 - 20.11.2016) je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky