Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde.   

Připomínáme, že se na obou školách učí náboženství.
Vyšší stupeň má výuku v pátek od 7:00 ve třídě 7.B.

Byla dokončena instalace nových svítidel v kostele Sv. Mikuláše. Stála 221 000 Kč.

17.9.
V obou kostelích budeme děkovat za letošní úrodu. Můžete si přinést své plody či pečivo k požehnání. Tyto své věci přede mší svatou položte před oltář.

Na závěr u křížků dostanou děti další nálepku. Kdo z dětí ještě nemá knížečku na nálepky, ať si o ni řekne.

Od 18.9. se budou opravovat lavice ve farním kostele. Je potřeba vyměnit některé prohnilé části a obrousit a natřít podlahu lavic. Z toho důvodu bude v pondělí a úterý mše svatá místo farního kostela v zámecké kapli v 18:00.

20.9. 18:45
HOVORY O VÍŘE na faře. Všichni jste zváni ke společnému poznávání víry.

Ve čtvrtek je farní kancelář nově otevřena již od 14:30 do 16:00.

22.9. 19:00

Ministrantská schůzka.

24.9. 16:00
Koncert manželů Radových ve farním kostele . Hrají převážně folkovou křesťanskou hudbu. Určitě přijďte.

Nové vitráže
Byly zveřejněny návrhy na nové vitráže s motivem "Adam a Eva" a "Kain a Ábel". Podoby vitráží budou
zde na přání autora vyobrazeny později. V kostele u návrhů jsou kasičky, kde můžete přispět na jejich zhotovení.

FATIMA 1917 – 2017 - SLAVENÍ JUBILEA V ČR - 100 let od zjevení P. Marie
Stránky Jubilea:
http://www.fatima2017.cz/
Putování sochy P. Marie po Ostravsko-Opavské diecézi:
23. 9. - Katedrála Božského Spasitele - od 10:00
29. 9. -
Bazilika Panny Marie ve Frýdku - od 10:00
29. 9.
- Poutní místo Panny Marie pomocné - Maria Hilf - od 16:30

28. 10.
Celodiecézní pouť k hrobu svaté Hedviky do Třebnice v Polsku spolu s našimi biskupy. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

1.6.-31.10
V rámci projektu otevřené kostely, bude ve farním kostele možnost komentované prohlídky
Prohlídky budou v soboty a neděle od 13:00-18:00. Více zde.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Anketa:

 
 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 16.09.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky