Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

V měsíci květnu budou Májové pobožnosti v naší farnosti vždy ve středu a v  pátek po večerní mši svaté.

1.5.
Mše svaté budou v  obou kostelích ráno v  7:00  namísto večera.

3.5. 17:00
Přednáška o. Dr. Ing. Ladislava Heriána, Th.D., OSB na téma: "O Božím milosrdenství mezi námi"
v aule Slezské univerzity, Na Rybníčku 1, Opava. Více zde.

3.5. 19:00
Společenství nad Božím slovem v  klášteře

4.5. 19:00
Večer pro manželské páry na faře. Všichni jsou zváni.

4.5. 17:00
Na faře bude setkání rodičů dětí z Koutů , které se připravují k  prvnímu přijímání.

5.5.
První pátek měsíce. Ve farním kostele bude od 9:00 celodenní adorace a od 9:00 do 11:00 svatá zpověď.

6.5.
V  sobotu bude ranní mše svatá obětovaná na úmysly u obrazu Panny Marie rozvazující uzly.

7.5.
Na Dvořisku uskuteční oslavy 90 let od založení sboru hasičů. V  9:30 vyjde od hasičské zbrojnice průvod do tamní kaple, kde bude sloužena mše svatá.

10.5.
V rámci farní akademie se uskuteční přednáška na téma "Mezi kluky z  ulice v republice Kongo".
O svém roční pobytu na misijní stanici přijede povídat slečna Barbora Miklasová, která strávila rok péčí o děti bez rodičů v  této africké zemi.

27.5. 10:00
V naší farnosti se bude udílet sv. biřmování.

28.5. 15:00
V ostravské katedrále bude vysvěcen na biskupa pomocný biskup Martin David. Na toto biskupské svěcení vypravíme autobus. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

8.-11. 8.
Pobyt v Litovelském Pomoraví pro mladší děti ( první stupeň ZŠ)  Na programu budou výšlapy, jízda na raftech, cyklovýlet. Cena 1000 Kč. Zájemci si mohou vyzvednou přihlášku v  zákristii

15.-20.8.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci s mottem "Nebojte se!". Přihlášení do 31. 5. Informace zde. V rámci CSM rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. 8.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky