Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

25.9.
Vyšlo nové číslo časopisu Krok. Cena je 30 CZK.

26.9.

Začne se s montáží nové vitráže Panny Marie.

27.9.

Kurz Efektivního Rodičovství - devět lekcí pod vedením zkušených lektorů
- zahájení v úterý 27.
9. 2016, 17.00 - 21.00 hod.
- pastora
ční středisko Minoritského kláštera,1.patro, Masarykova 39, Opava. Informace zde.

28.9.Slavnost sv. Václava
Mše svaté: v kostele Sv. Mikuláše v 8:00 a ve farním kostele v  18:00.

29.9.
V  zámecké kapli letos svatého Michaela slavit nebudeme, protože na nádvoří stojí lešení a je ztížený přístup do kaple.

Od 30.9. bude v  klášteře víkendová duchovní obnova pro dívky. Na sobotní dopoledne jsou zváni všichni. Více zde.

7.10. 17:00
Slavnostní posvěcení vitráže Panny Marie rozvazující uzly. Slavnostní mši svatou bude mít P. Vojtěch Kodet. Po ní jste všichni zváni k  večeři ve farním sále. Leták zde.

8.10.

Zveme Vás na dopolední duchovní obnovu, kterou povede karmelitánský kněz a bývalý exorcista Vojtěch Kodet Th.D v konkatedrále Nanebevzetí P. Marie. Program začíná v  8:00 mší svatou, následuje přednáška a závěrečným bodem bude od 11:00 adorace s hudebním doprovodem místní scholy. Během akce bude možnost svátosti smíření a projití Brány milosrdenství.
Po skončení obnovy proběhne od 12:00 v  Karmelitánském knihkupectví autogramiáda Vojtěcha Kodeta, který je autorem řady knih a přednáškových CD.  Akci pořádá Karmelitánské knihkupectví Opava společně s  farností Nanebevzetí P. Marie. Leták zde.

9.10. 16:00

Farnost Hněvošice zve na besedu s P. Mgr. Markem Orko Váchou, Ph.D v kostele Krista Dobrého pastýře
V Hněvošicích.
Vstupné dobrovolné

V rámci Roku milosrdenství (8.12.2015 - 20.11.2016) je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky