Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   


V měsíci květnu budou Májové pobožnosti v naší farnosti vždy ve středu a v pátek po večerní mši svaté.
Tento týden se bude opět pokračovat s  opravou fasády farní budovy.

25.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně.
Jedná se o svátek s  doporučenou účastí na mši svaté.

25.5.
Zkouška sboru farního kostela bude ve čtvrtek po mši svaté.

27.5. 10:00
V naší farnosti bude
otec biskup udílet  sv. biřmování.
Nácvik biřmovanců bude v pátek v 19 hodin v kostele.

28.5.
V  neděli bude první svaté přijímání ve farním kostele.
Nácvik dětí a první svatá zpověď budou v pátek v  15 hodin.

28.5. 15:00
V ostravské katedrále bude vysvěcen na biskupa pomocný biskup Martin David. Na toto biskupské svěcení vypravíme autobus. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

4.6. 15:00
Ve farním kostele bude koncert farních schol (z obou kostelů). Vystoupí naše scholy a předvedou nám velmi pěkný program, který si již delší dobu nacvičují. Stejný koncert bude 11. června v  kostele sv. Mikuláše. Z  důvodu tohoto koncertu na svátek Sv. Ducha nebude letos smažení vaječiny.

9.6. 18:00-22:00
Noc kostelů.

18.6. 14:00
KDU-ČSL pořádá na farní zahradě pro děti den Řemesel a povolání. Více zde. Všichni jsou zváni.

8.-11. 8.
Pobyt v Litovelském Pomoraví pro mladší děti ( první stupeň ZŠ)  Na programu budou výšlapy, jízda na raftech, cyklovýlet. Cena 1000 Kč. Zájemci si mohou vyzvednou přihlášku v  zákristii

15.-20.8.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci s mottem "Nebojte se!". Přihlášení do 31. 5. Informace zde. V rámci CSM rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. 8.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 25.05.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky