Farnost - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie

 Kostely a kaple

Kostel sv. Bartoloměje tvoří dominantu města viditelnou desítky kilometrů. Nejstarší částí stavby je bílá renezanční věž z 1. třetiny 16. století. Ve věži je umístěná kamenná křtitelnice z té doby a dva cenné zvony ze 17. století, které nechal ulít tehdejší vlastník panství Jakub Eichendorff. Neogotické trojlodí s neúplnou příčnou lodí (transeptem) je pak dílem významného místního stavitele Josefa Seyfrieda (1865-1923), stejně jako celý areál kolemkostela, který tvoří fara, bývalý klášter Sester Božího srdce - dnes sídlo Městského úřadu Kravaře - a ohradní zeď se vstupními branami. Celý areál vznikl na přelomu 19. a 20. století, kostel byl vysvěcen v roce 1896. Podobný církevní komplex s monumentálním kostelem postavil Seyfried i v nedaleké obci Sudice. Nejstarší částí stavby je bílá renezanční věž z 1. třetiny 16. století.

Interiér kostela
 Křížová cesta

Poblíž východní brány do areálu kostela stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1730, významný doklad barokního sochařství ve Slezsku. Mnohem novější je dřevěné sousoší „U omy“ umístěné také v blízkosti církevního areálu. Autorem je současný místní řezbář pan Horst Benek a plastiku z jasanového dřeva daroval městu v roce 2004 u příležitosti 780 let od první písemné zmínky o Kravařích.

Kostel sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie v Koutech v Kravařích Koutech je novější, postavil jej pro potřeby farníků koutecký rodák J. Luzar v roce 1928. Oltáře zhotovili bratři Riegrovi z Krnova.

Kaple sv. Floriána na Opavské ulici poněkud zaniká v řadové zástavbě. Kaplička má čtvercový půdorys, její průčelí zdobí dva antické sloupky s hlavami andílků, ve štítě je umístěn výklenek se soškou sv. Floriána - ve Slezsku velmi oblíbeného patrona hasičů - a letopočet 1772. Kaple je pěkným dokladem slezského baroka.

Kaple sv. Jana Křtitele v Koutech

Kaple sv. Michala je drobná zlidovělá církevní stavba postavená roku 1822 a kulturní památkou je od roku 1963. Kaplička se zaobleným nárožím a sedlovou střechou má štítové průčelí s vykrajovaným okrajem a půlkruhovým oknem i vstupem, čímž napodobuje slezský barokní sloh. Rok postavení a vysvěcení kaple lze vyčíst v plastické pásce nad portálem. Stavba je ojedinělá díky své dosti vysoké, šestihranné sanktusové věžičce s lucernou, cibulkou a křížkem. Kaple je významným místopisným prvkem Dvořiska, neboť dokládá jeho původní zástavbu. Každým rokem se zde slaví „odpust“ – posvícení u příležitosti svátku archanděla Michaela, který připadá na 29. září.

Součástí zámku v Kravařích je i zámecká kaple, zasvěcena archandělu Michaelovi. Je postavena ve stylu pozdního baroka, překlenuta značně vysokou kopulí nesenou pilíři. Stropní freska představující Nanebevzetí P. Marie, s alegorickými výjevy čtyř světadílů, postavami církevních otců, evangelistů a mučedníků, je dílem Františka Ignáce Eckesteina, jednoho z hlavních představitelů barokní nástěnné malbě na Moravě a ve Slezsku. Autorem oltáře, tvořeného po stranách andílky držícími obraz Pád andělů, byl určen Josef Stern.

Další kapličky, kříže a sochy:

 

 

 

 

 
 

Některé informace čerpány z www.infocesko.cz

 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 14.10.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky