Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Otec biskup František Václav Lobkowicz požádal papeže Františka o jmenování světícího biskupa pro naši diecézi. Zároveň prosí všechny věřící diecéze, aby se modlili za dobrou volbu.  

Velké poděkování patří všem koledníkům i vedoucím skupinek letošní tříkrálové sbírky. Ačkoli jich bylo méně z  důvodu velké zimy a chřipek, byli velmi obětaví. Letos se vybralo v  naší farnosti 217  817 Kč, což je více než vloni.

16.1. 19:00
Večer pro manžely na faře. Na programu bude téma manželství podle papeže Františka. Všichni jste zváni.

18.1. 19:00
Ve středu bude společenství nad Božím slovem v klášteře.

20.1.
V  pátek budou mše svaté v  obou kostelích v  17:00 a od 16:00 adorace a svatá zpověď.

20.1. 18:00
V pátek bude mít otec Daniel přednášku v knihovně na téma Esoterika – pomoc nebo nebezpečí?

21.1. 16:00
Německá mše svatá ve farním kostele.

21.1. 17:30
Adorace s  přímluvnou modlitbou v  kostele Sv. Mikuláše.

25. 1. 16:00
Setkání rodičů dětí, které se připravují na svaté přijímání na faře.

27.1.
Farní ples. Lístky si objednávejte u paní Magdy Homolové.
Prosíme sponzory o dárky do tomboly, tentokráte hodnotné.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky