Adorace - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pastorace

Adorace


   Každý pátek se konají soukromé adorace Nejsvětější svátosti oltářní v obou kostelích .

   V kostele Sv. Mikuláše od 16:00 do 17:00 a ve farním kostele od 17:00 do 18:00

   Během těchto adorací je vždy příležitost ke svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

   Na
první pátek bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní ve farním kostele od 9:00 do večerní mše svaté.

   Jednou měsíčně je možnost společné adorace s modlitbou díků a proseb
v kostele sv. Mikuláše.
   Je zde možnost osobně projevit chvály a díky Bohu a prosit za sebe i za druhé.
Termín je vždy aktualizován v  ohláškách.


 
 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 06.01.2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky