Kontakty - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Římskokatolická farnost Kravaře       

Adresa:  

Náměstí 404/41 Kravaře u Hlučína 747 21

IČ:

45236852

Telefon:

731625813

E-mail:  

rkf.kravare@doo.cz  

Děkanát:

Hlučín

Diecéze:

Ostravsko-Opavská

Web:

www.farnostkravare.cz

Facebook:

Farnost Kravaře

Farář:       P. Jan Szkandera

P. Jan Szkandera se narodil v roce 1970. Po ukončení střední školy nastoupil v roce 1988 na bohosloví do Litoměřic. Fakultu ukončil v roce 1993 a do roku 1999 pracoval na církevní škole v Kroměříži mezi mládeží jako spirituál. Od roku 1999 do 2001 studoval v Lublinu na Katolické univerzitě spirituální teologii.

Po ukončení studia a získání licenciátu byl od 22.7.2001 do 1.7.2005 ve farnosti v Sudicích u Opavy. Poté byl jmenován spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V roce 1.7.2019 nastoupil do farnosti Kravaře

Kaplan:     P. Jan Zelenka
Narodil se v Novém Jičíně 20. 4. 1985. Po studiích na gymnáziu se rozhodl pro kněžství a nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci. Léta 2006-20011 prožil ve formaci v kněžském semináři a studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na jáhna byl vysvěcen 2. července 2011 v Opavě a po roční jáhenské praxi ve farnosti Havířov byl 30. června 2012 vysvěcen v ostravské katedrále na kněze a nastoupil jako kaplan do farnosti Ostrava-Poruba. Má rád klasickou a jazzovou hudbu – hraje na klavír, na kytaru a rád zpívá, rád chodí po horách a jezdí na kole.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny:

 

PONDĚLÍ

10:00 – 11:30

Úřaduje P. Jan Zelenka, kaplan

ČTVRTEK

9:00 – 11:00

Úřaduje P. Jan Zelenka, kaplan

ČTVRTEK

14:30 – 16:00

Úřaduje P. Jan Szkandera, farář

- Farní kancelář je umístěna v přízemí farní budovy a je zde k dispozici pro vaše potřeby v dané době kněz.
-
V tyto hodiny budou otevřeny hlavní dveře fary, tedy z Náměstí a proto nebudete muset zvonit.
  
Prosíme, abyste jimi vcházeli, půjdete-li do kanceláře vyřizovat své záležitosti a ne vchodem ze dvora.
- Tento rozpis neplatí v případě státních či jiných svátků.
- V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli.
-
Svatby je nutno domlouvat pouze s farářem.  
-
Prosíme, abyste své záležitosti (potvrzení o svátostech, hlášení křtu, svateb, propuštění ke svátostem do jiné farnosti a podobně)
  
vyřizovali v těchto hodinách. V případě hlášení pohřbu kontaktujte nejprve pohřební službu, která poté s námi telefonicky
  
domluví termín a následně v úředních hodinách přijďte sepsat náležitosti. Chceme tak z důvodu, že pohřební služba a kněží
  
mohou mít různé termíny obsazené, aniž by o tom vzájemně věděli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další kontakty:

Autor www stránek:
  Petr Kotzian - e-mail: petr.kotzian@centrum.cz
  na e-mail
posílejte fotky a jiné přípěvky na stránky - max. 10 MB/1 zprávu
  
nebo přes www.leteckaposta.cz, uschovna.cz, rajce.net apod.

Autoři fotek a videí
:
  Petr Kotzian, Petr Jochim, Armin Mruzek a další.

Autor
facebookového profilu farnosti:
  Redakční rada Kroku

Autor facebookového
profilu scholy Kravaře:
  Monika Stráníková, Markéta Nardelli, Veronika Kučejová

Organizace zájezdů aj.:
  Magda
Homolová - tel.: 732 888 827.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katalog farností ostravsko-opavské diecéze

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky