Společenství - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Život farnosti

Společenství


Tato společenství jsou otevřená a každý, kdo má zájem do nich může kdykoli přijít.


1. Chrámový sbor


  u kostela sv. Bartoloměje - čtvrtek v 19:00 - vedoucí p. Sylva Weczerková - Budeme rádi za každý nový hlas

u kostela sv. Mikuláše

2. Společenství mládeže

  Chtěli bychom pozvat mladé lidi naší farnosti, na pravidelná setkávání na faře. Nebojte se přijít a najít nové kamarády.
  
Mládež se schází 1x za 2 týdny na faře ve čtvrtek v 19:00.
     
  
Nebojte se přijít a najít nové kamarády.

3. Schola -  schází se v sobotu
,
   U kostela sv. Bartoloměje na faře :
   schola  v 15:00  - vedoucí Monika Stráníková
   Foto zde
   Kontakt na facebook  U kostela sv. Mikuláše v kostele:
   schola ve 14:00 - vedoucí Pavla Peterková.
   Foto zde
4. Ministranti

  Ministrantské schůzky jsou 1x za 2 týdny od 19:00 na faře.
  Kdo z chlapců by měl zájem ministrovat, může se přihlásit u některého z  kněží.

5. Senioři

   Každý čtvrtek se senioři setkávají na faře ke společné modlitbě růžence, po níž následuje duchovní téma s  knězem.
   Začátek je vždy v 9:00. Kdokoli se může přidat.

6
. Setkání dětí - Misijní klubko

 Je určeno pro děti, v  případě malých dětí také pro jejich rodiče.
   Společně vytvářejí věci na podporu misií, soutěží, modlí se a jednou za dva týdny se účastní večerní mše svaté se zaměřením na děti.
   Jsou zváni noví členové.

 
 
  Setkání dětí se uskuteční :
 
 Kouty - každý čtvrtek 16:00-17:30 hod v klášteře
   Jednou měsíčně pak bude následovat mše sv. pro děti v kostele sv. Mikuláše.

   Přijď i se svými kamarády! Na tvou účast se těší! Sr.M.Margareta

       

7. Společenství nad Božím slovem
   schází se ve středu v LICHÉM týdnu (co čtrnáct dní) v 19:00 hod. v klášteře v Koutech. Animátorem společenství je otec Daniel.
   Náplní bude lectio divina (
rozjímavá četba Bible, propojení četby biblického textu s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací).

8. Společenství mladých manželů
   schází se 1x za 2 týdny na faře ve středu v 17:30.


 
Copyright © 2005 Kotzian
Datum poslední aktualizace: 07.12.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky